No. Kode MK Nama Mata Kuliah* Bobot sks
SEMESTER I
1 ING001 Listening Comprehension I 3
2    ING004 Speaking I 3
3    ING008 Reading I 3
4    ING016 Structure I 2
5    ING027 Pronunciation Practice 3
6    MBB002 Ilmu Alamiah Dasar 2
7 MPK004 Bahasa Indonesia 2
8 MBB004 Kajian Lingkungan Hidup 2
9 MPK002 Pendidikan Pancasila 2
10 MPK001 Pendidikan Agama 2
SEMESTER II
1 ING002 Listening Comprehension II 3
2 ING005 Speaking II 3
3 ING009 Reading II 3
4 ING012 Writing I 3
5 ING017 Structure II 2
6 ING024 Introduction to Linguistics 2
7 MKB001 Pengantar Pendidikan 3
8 MKB003 Komputer dan Media Pembelajaran 3
9 MPK003 Pendidikan Kewarganegaraan 2
10 MPK003 Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi 2
SEMESTER III
1 ING003 Listening Comprehension III 3
2 ING006 Speaking III 3
3 ING010 Reading III 3
4 ING013 Writing II 3
5 ING018 Structure III 2
6 ING020 English Phonology 2
7 ING028 English Grammar 2
8 ING029 Introduction to Literature 2
9 MKB002 Perkembangan Peserta Didik 2
SEMESTER IV
 1 ING007 Speaking IV 3
 2 ING011 Reading IV 3
 3 ING014 Writing III 3
 4 ING019 Structure IV 2
 5 ING021 English Morphology 2
 6 ING030 Prose 2
 7 ING033 Translation 3
 8 MKB004 Profesi Kependidikan 4
 9 MPB002 Kewirausahaan 2
SEMESTER V
1 ING015 Writing IV 3
2 ING022 English Syntax 2
3 ING031 Poetry 2
4 MPBM004 Research on ELT 3
5 MKP002 Secretaryship* 3
6 MKP001 English for Tourism* 3
7 MPBM001 Curriculum and Material Development 3
8 MPBM002 Teaching English as a Foreign Language 3
9 MPBM003 English Language Testing 3
SEMESTER VI
1 ING023 English Semantics 2
 2 ING026 Psycholinguistics 2
 3 ING025 Sociolinguistics 2
 4 ING032 Drama 2
 5 MKP003 Interpretation* 3
 6 MKP004 English for Young Learners* 3
 7 ING034 English for Specific Purposes (ESP) 2
 8 ING035 Cross Culture Understanding (CCU) 2
 9 MPBM005 Seminar on ELT 3
 10 MPBM006 Microteaching 2
SEMESTER VII
1 MPB001 KKN/PPL Terpadu 4
SEMESTER VIII
1 MPB003 Skripsi 6
TOTAL SKS  154